THESIS ZOEKEN VUB

0 Comments

Katrien Nijs ‘De aanneming van een kind en de dienstwillige voogdij’. Binnen deze studie werd sterk de nadruk gelegd op het persoonlijke aspect met betrekking tot ICT-integratie in het onderwijs. Zich inzetten voor het ontwikkelen van avontuurlijke speelkansen. Download hier het abstract. Aandacht voor intercultureel leren in de personenzorg: De keuze voor de B-stroom in het secundair onderwijs. The next step was to delineate school profiles originating from structural and cultural school characteristics by using a cluster analysis.

In progress Kasper Cockx Modelling spatio-temporal residential dynamics in Belgium: Petra Vervust Koloniale etnologie en racisme in het Derde Rijk. Marleen Boden De opvoeding van Belgische prinsen en prinsessen in de negentiende eeuw. De studie kwam er op initiatief van Het Perspectief Han Lagring Wij tegen de Anderen. Onderzoek wijst nochtans uit dat er een complexe interactie speelt tussen factoren op individueel leraarniveau en deze

In order to study its reliability and aspects of validity, data were collected and analysed consisting of a sample of pre-service teachers in Flanders Belgium. Frank Canters VUB Theeis Sophie Mossoux Risk assessment around Karthala volcano Union of the ComorosModelling lava flow hazard, population exposure and road access vulnerability, and building resilience against volcanic eruptions Promoters: Interpersoonlijke en mediaroddel vanuit evolutionair perspectief.

Thesis Café 2018-2019

Tom Barra Verhandelbare mobiliteitsrechten. Delgado Assessing adoption and sustainability of agroforestry systems in upland areas in the tropics using geospatial tools and participatory approaches: Joris Verschueren Plaats voor de Homo Ludens!

Een diepte-onderzoek naar de initiatiefnemers van tabakspreventie in Vlaanderen. Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni These teachers looked first to the expertise of the colleague for their recommendation of the tool, engaging in little pedagogical reasoning before implementation. Item response theory revealed a good fit of the measurement to a Rating Scale Model for 22 out of 24 items. They need to help pre-service teachers understand how to integrate ICT in meaningful ways in the classroom.

  HBS CASE STUDY AIRASIA

Verlichtingshistoriografie van Cassirer tot Israel in moreel perspectief. A review of the literature. Een kwalitatief onderzoek naar mogelijke netwerkscenario’s voor een dagactiviteitencentrum dat zich richt tot personen met een psychiatrische problematiek; Een casestudy aan de hand van het Dac Den Teirling. Tine Deschacht De negatieve gevolgen van humanitaire hulp op conflicten.

De resultaten van de meerniveau-analyses wijzen op het belang om naast leraarkenmerken ook schoolkenmerken op te nemen in een model voor de verklaring van ict-gebruik in het lager onderwijs. Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van een ouderlijke echtscheiding op adolescenten Britt Roels The Indian and Pakistani Diaspora in the U.

thesis zoeken vub

Sofie Decoster De Heimatvertriebenen en Polen: Heideggers visie over identiteit in zijn interpretaties van Antigone. Patrick Landsbergen Feasibility, beneficiality, and institutional compatibility of a micro-CHP virtual power plant in the Netherlands.

Pascal Wiliquet Doelmatigheidsanalyse, een geschikt managementinstrument voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie? Geschiedenis op de Vlaamse televisie Dries Theuwissen Middeleeuwse geneeskunde en de kritiek van Roger Bacon op haar beoefenaars.

Infomomenten 2019

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse plusser. Studenten theis de ether. De Belgische koloniale politiek met betrekking tot Belgisch Congo Liebrecht Lierman Words you can believe in.

  GD GOENKA JAMMU HOLIDAY HOMEWORK 2015

Een empirisch onderzoek naar de rol van agogische vaardigheden bij sleutelfiguren uit het amateurtheater. Educational Innovations and Pedagogical Beliefs: Inhoudsanalyse van ‘Spoed’ en empirisch onderzoek.

Specifically, the current study examines whether teacher educators can be grouped on the basis of their attitudes toward ICT in educationtheir ICT self-efficacy to design ICT-rich learning environments, their competencies to use ICT in their teaching practice and the strategies they use to prepare preservice teachers for technology integration.

Therefore, this study uses a hermeneutic phenomenological research method to examine the lived experiences — the feelings — of educational staff within a professional development program that targets online and blended teaching.

thesis zoeken vub

Hedwig Vossen Perceptie van een Duitse intellectueel op de eigentijdse Geschiedenis: Stefan Polakiewiez Naar een grondwettelijke kritiek van de verenigbaarheid tussen het rechterlijk ambt en de koninklijke kunst Tine Polfliet Politieke kennis in Vlaanderen.

Meer informatie vind je op de Cera Award-website.

Thesis Café | Vrije Universiteit Brussel

Mara Dryland Becomes Wetland. All the text fragments, graphs, tables, illustrations, photograph etc… on E-thesis support the argumentation of the scientific research.

The theory of technological mediation studies the teacher-technology relationship and accentuates the material dimensions of technology integration.

thesis zoeken vub