HALIMBAWA NG THESIS TUNGKOL SA MAAGANG PAGBUBUNTIS

0 Comments

Ang mga anak na lalaki naman ng isang batang ina ay kadalasangnagiging basagulero at sa ibang sitwasyon ay nakukulong pa. Pangunahing Dahilan Isa sa mga tinuturong dahilan ng pagbubuntis ng mga batang babaeang kakulangan ng kaalaman ng mga kabataan tungkol sa pakikipagtalik. Hayaan mong maghintay ang lalaki at makikita niya ang iyong halaga dahil matibay ang iyong determinasyon ukol sa bagay na ito. Ang paghingi ng pahintulot sa bawat kalahok ang sumunod. Sa pag-usad ng relasyon ninyo dapat lagi mong isaisip na pwede mong ibigay ang lahat ngunit huwag lang yang kapirasong nakatago sa katawan mo. Ilan sa mga kumplikasyong maaaring makuha ng ina at ng sanggol ay malnutrisyon, mababang timbang, pagkawala sa tamang pag-iisip, atbp. Kung mahal mo talaga ang isang babae, matutunan mong maghintay hanggang sa maging mag-asawa na kayo.

Ang paghingi ng pahintulot sa bawat kalahok ang sumunod. Mararanasandin ng mga ina ang matakot sa mga reaksyon ng ibang tao, at ang pisikal na paghihirap na mararanasan nila sa panahon ng pagpapaanak. Bukod dito ay upang matulungan ang mga ; 1. Ngunit, marami sa kanila ang tuluyan nang humihinto sa pag-aaral upang magtrabaho. Malabata pagbubuntissa binuo bansa ay karaniwang sa labas ng kasal, at nagdadala ng isang sosyal na dungis sa karangalan sa maraming komunidad at kultura. Lagi sana nating tandaan na ang lahat ng bagay ay mas gaganda at masaya kung ito ay naaayon sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. However, they have the responsibility of having to fend for their children before they even ever planned to.

Alam ba nila kung anu ang ginawa nila sa kanilang kinabukasan, sa pagkaaga-aga ng pakikipag-asawa sa mura nilang edad pa lamang.

halimbawa ng thesis tungkol sa maagang pagbubuntis

Ruth Flores Padernilla Institusyon: Maternal Mortality Rate — ang bilang ng mga batang naipapanganak sa isang araw. Malabata pagbubuntissa binuo bansa ay karaniwang sa labas ng kasal, at nagdadala ng isang sosyal na dungis sa maagzng sa maraming komunidad at kultura.

Bilang mga thesos responsibilidad niyo na gabayan at payuhan ang inyong mga anak sa bawat bagay na kanilang gagawin. Mahalaga rin na kausapin sila tungkol sa tamang panahon ng pagpapamilya. Kulang din sa kaalaman ang karamihan ng kabataan tungkol sa contraception at reproductive health na syang dapat tinatalakay sa sex education at counseling.

  DISSERTATION EINREICHEN BOKU

Pangunahing Dahilan Isa sa mga tinuturong dahilan ng pagbubuntis ng mga batang babae ang kakulangan ng kaalaman ng mga kabataan tungkol sa pakikipagtalik.

Thesis tungkol sa teenage pregnancy

Ngunit, marami sa kanila ang tuluyan nang humihinto sa pag-aaral upang magtrabaho. Makapagbibigay ito ng mga ideya kung paano nila papangaralan at didisiplinahin ang kanilang mga anak sa paraang hindi ito magrerebelde at gagawa ng mga di kanais-nais na mga bagay at may ualimbawa na kahihinatnan.

With a lower capacity for earning and less emotional maturity, relationships are under more stress for breaking. Samakatwid, naniniwala ako na ang pagtatalakay sa usaping sekswal ay isa pa ring mabisang paraan upang ang kabataan ay maging tungkl sa kanilang mga gawa. Dahil hindinakapagtapos, mahihirapan itong makakuha ng trabaho.

Maagang Pagbubuntis by Mayjoy Longasa on Prezi

Kailangan isaalang-alang ang edad, timbang at taas ng babaeng buntis. Maaaring makaranas ng pagkabigo ang mga magulang at iba pang malapit sa kanya. Ang pag-aaral ay gagawin sa tarlac na kung saan doon naninirahan Ang aming mapapagtanungan. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, ang mga researcher ay makakalap ng impormasyon na makakatulong sa kanila sa kung papaano makaiiwas sa mga hindi magagandang epekto ng maagang pagbubuntis.

Sa Talaan IV, pinapakita ang kadalasang epekto ng maagang pagbubuntis sa aspetong social.

halimbawa ng thesis tungkol sa maagang pagbubuntis

Pagsusuri at Interpretasyon Maraming aaral ay may napagmasdan ang socioeconomic ,medicalat sikolohikal na epekto ng pagbubuntis atpagiging magulang sa kabataan. Ito rin po ay nagsisilbing tagubilin kung bakit minsan ang mga estudyante ay may kanikanilang reaksyon, opinyon at paninisala sa ganitong usapin.

Ayon sa Wikipedia Encyclopedia, ang teenage pregnancy sa Estados Unidos ay nangangahulugan na ang isang batang babae ay nagdadalang tao. Remurth na nagbigay sa akin ng gabay para maisagawa ang aking pananaliksik. Ngunit, hindi lang nila alam na maraming komplikasyon din ang maaring maging resulta ng abortion.

  SOUTHWOOD SCHOOL CASE STUDY RECRUITMENT SELECTION

halimbawa ng thesis tungkol sa maagang pagbubuntis

Kasalukuyan tayong mahaharap sa napakasakit na katotohanan na sa napakabatang edad, karamihan sa mga kabataan ay may sarili ng anak. Sa madaling sabi, mas maraming maagang nabubuntis, mas tumataas ang antas ng kahirapan.

Kahit minsan sana matuto kang mag-isip muna bago gawin ang alin mang bagay. Halos lahat ng mwagang nkapaligid sayo nasisi ko na, subalit sinuman sa kanila ay walang magagawa sa kung anuman ang gustuhin mong gawin.

Sa pamamagitan halkmbawa pag-aaral na ito, angmga mananaliksik ay makakalap ng impormasyon namakakatulong sa aminat sa lahat kung paano makakaiwas sa mga hindi magagandang epekto ngmaagang pagbubuntis. Ang pagkain ng hindi masustansya tulad ng fastfoods, paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng droga ay makakapagtaas ng pagkakataon na mapanganib ang bata.

Ang mga ito ay itutuos sa pamamagitan ng mga sumusunod: Ngunit, marami sa kanila ang tuluyannang humihinto sa pag-aaral upang magtrabaho.

Layunin din nitong sagutin ang mga sumusunod na katanungan: Ang maagangpagbubuntis ng mga babae sa edad 12 hanggang 19 ay isang malawakangisyu hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ina — Isa sa pinakamalaking maaapektuhan ng maagang pagbubuntis ay ang edukasyon. Sakatunayan, pito sa sampung buntis na babae ay hindi bababa sa 19 ang edad.

Sapamamagitan ng maagang pagwawakas ng pormal na edukasyon ay dumating limitadong oportunidad sa trabaho. Tunay ngang ang maagang nabubuntis ay sadyang napapatigil sa kanilang pag-aaral sa kadahilanang mas gusto na lang nila manatili sa kanila bahay at hintayin lumabas ang kanilang nasa sinapupunan.